ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки заяв про перегляд заочного рішення

Вашій увазі представлені різні приклади зразків (шаблонів) заяв про перегляд заочного рішення суду.

Деякі зразки заяв опубліковані з посиланням на судові рішення. 

Всі зразки заяв про перегляд заочного рішення суду відповідають вимогам матеріального та процесуального права України.

Заява про перегляд заочного рішення з посиланням на ухвалу суду – 150 грн

Фабула справи:

Відповідачі повідомлення про розгляд справи адресами проживання, в тому числі із врахуванням прописки не отримували і тому належним чином не були повідомлені про розгляд справи.

Таким чином відповідачі були позбавленні свого законного права на захист своїх цивільних прав та інтересів в суді під час вирішення цивільної справи та не мали можливості подати відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості за кредитним договором та заяву про застосування строків позовної давності.

Ухвалою суду заява про перегляд заочного рішення задоволена, заочно рішення скасовано та призначено справу до розгляду в загальному порядку.

При ухваленні рішення у справі при повторному розгляді позовні вимоги  задоволенні частково. У позовних вимогах позивача про стягнення пені за порушення умов кредитного договору та стягнення відмовлено, у зв’язку з пропуском позивачем строку спеціальної позовної давності до вказаних вимог та не зазначення позивачем  підстав за порушення яких пунктів кредитного договору позивач просив суд стягнути штраф.

Заява про перегляд заочного рішення з посиланням на судові рішення – 150 грн

Фабула справи:

Інформацію стосовно примусового стягнення за виконавчим листом, виданим судом відповідач дізнався коли на адресу підприємства, в якому він працює надійшов лист від виконавчої державної служби з копією постанови про звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника.

Про наявність заочного рішення відповідач дізнався у день ознайомлення з матеріалами справи у суді. Відповідач не був присутній при проголошенні заочного рішення суду та в загалі не знав про відкриття судового провадження за позовом позивача.

Ознайомившись з матеріалами справи відповідач дізнався, що банк (позивач) подав до нього позовну заяву про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Однак, між позивачем та відповідачем вже раніше існував спір та у провадженні суду вже розглядалася справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, в якій у задоволенні позовних вимог було відмовлено в повному обсязі.

З наведених обставин відповідач подав заяву про перегляд заочного рішення суду.

Заяву про перегляд заочного рішення судом задоволено, скасовано заочне рішення та призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду провадження у справі за позовом Акціонерного товариства комерційнийбанк «ПриватБанк»до відповідача про стягнення кредитної заборгованості закрито.

Заява про перегляд заочного рішення з посиланням на судові рішення – 150 грн

Фабула справи:

Заява про перегляд заочного рішення мотивована тим, що на момент розгляду справи позивач не перебував за адресою на яку віправлися судові повістки, а також те що судом належно не досліджено розрахунок заборгованості а саме її обчислення, порядку нарахування та підстав для нарахування, тощо.

Рішенням суду, яке було ухвалено після скасування заочного рішення позов позивача задоволено частково, а саме відмовлено в стягненні пені понад 12 місяців з моменту виникнення прострочення, посилаючись на норми статті 266, частини другої статті 258 ЦК України, аналіз яких дає підстави для висновку про те, що стягнення неустойки (пені, штрафу) обмежується останніми 12 місяцями перед зверненням кредитора до суду, а починається з дня (місяця), якого вона нараховується, у межах строку позовної давності за основною вимогою. Таким чином суд стягнув з відповідача пеню за 12 місяців перед зверненням кредитора до суду.

При розгляді справи суд враховав висновок про застосування норм права, викладений в постанові Верховного Суду України від 19.03.2014 року у справі № 6-14цс14, згідно з яким відповідно до правил користування платіжною карткою, які є складовою кредитного договору, картка діє в межах визначеного нею строку. За таким договором, що визначає щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту перебіг позовної давності (ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі зі спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору.

Заява про перегляд заочного рішення з посиланням на ухвалу суду – 150 грн

Фабула справи:

Заочним рішенням суду з відповідача стягнуто на користь товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» заборгованість в розмірі 30731,41 грн за заявою на отримання кредиту у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач відповідно до підписаної заяви отримав у позивача кредит у розмірі 8000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок та про те, що відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг та Тарифами Банку, що викладені на банківському сайті, складає між ним та Банком Договір, що підтверджується підписом у заяві.

В ухвалі суду про відкриття провадження у справі було призначено справу за правилами спрощеного позовного провадження до судового засідання для розгляду справи по суті в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: 03148 м. Київ, вул. Якуба Коласа буд.25 каб.4 на 18 жовтня 2018 року, без зазначення часу розгляду.

Коли відповідач прибув до суду 18 жовтня 2018 року для прийняття участі в судовому засіданні, йому повідомили, що судове засідання вже відбулося, та прийняте заочне рішення. Відповідно,   причина неявки відповідача в судове засідання є поважною та крім того відповідно до ч. 4. ст. 233 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином.

Обґрунтування заперечень відповідача на позовні вимоги позивача, які б істотно вплинули на розгляд справи.

  • обґрунтованість розрахунку заборгованості підлягає сумніву;
  • позивач не довів обставин, на які посилається у позові, як на підставу своїх вимог. Надана копія анкети-заяви, яка була підписана відповідачем не є доказом про те, що відповідач був ознайомлений з умовами та правилами надання банківських послуг у «Приватбанку», які діяли на момент підписання відповідачем цієї заяви, і не є належним доказом, в розумінні ст.ст. 7778 ЦПК України;
  • позивач не надав докази щодо отримання відповідачем на картковий рахунок грошових коштів кредитного ліміту;
  • позивачем пропущений строк позовної давності для подання позову до суду.

Заява про перегляд заочного рішення з посиланням на ухвалу та рішення суду – 150 грн

Фабула справи

Заочним рішенням суду позовні вимоги позивача були задоволені у повному обсязі та стягнуто з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором у розмірі 127943 (сто двадцять сім тисяч девятсот сорок три) грн. 52 коп., а саме 60616,16 грн. прострочену заборгованість за кредитом; 43520,28 грн. заборгованість за штрафами за виникнення простроченої заборгованості; 18345,06 грн. заборгованість за штрафами за несанкціонований овердрафт (переліміт); 2552,51 грн. заборгованість за штрафами за виникнення простроченої заборгованості; 2909,61 грн., заборгованість за нарахованими процентами.

Відповідач ніяких повідомлень та судових повісток не отримував, тому не знав про дату та час розгляду справи, що свідчить про те, що відповідач не був належним чином повідомлений про розгляд справи.

Про наявність заочного  рішення та виконавчого провадження відповідачу по справі стало відомо лише після того як транспортний засіб відповідача був затриманий та вилучений інспектором РДПС ГУ НП в Чернігівський області старшим лейтенантом поліції.

Заяву про перегляд заочного рішення судом задоволено, скасовано заочне рішення та призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

При ухваленні рішення у справі при повторному розгляді позовні вимоги  задоволенні частково. У позовних вимогах позивача про стягнення з відповідача заборгованості за штрафами відмовлено.

Заява про перегляд заочного рішення суду – 80 грн

Фабула справи:

Інформацію стосовно примусового стягнення за виконавчим листом, виданим судом відповідач дізнався  особисто від позивача.

Про наявність заочного рішення відповідач дізнався від свого представника, який ознайомився з матеріалами справи в архіві суду.

Відповідач не був присутній при проголошенні заочного рішення суду та в загалі не знав про відкриття судового провадження за позовом позивача.

Заочним рішенням суду стягнуто з відповідача суму боргу за договором позики, який відповідач не підписував.