Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ “СВІТ ДОКУМЕНТІВ – ОНЛАЙН”

25 лютого 2020р.

м. Київ

Сайт “Світ документів – онлайн” публікує даний Публічний договір про надання послуг на Інтернет-порталі  Виконавця: – https://zrazki-documentiv.com.ua/.

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України цей Договір  є офіційною пропозицією Виконавця (публічною офертою), і в разі прийняття (акцепту) викладених  у цьому Договорі умов будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (далі -Користувач) зобов’язується виконувати умови цього Договору.

Цей Договір – публічна оферта на надання послуг користування інтернет-порталом  https://zrazki-documentiv.com.ua/  (далі – Договір) укладається шляхом прийняття умов Договору без письмового підписання Сторонами. Договір має юридичну силу у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

1. Визначення термінів

У цьому Договорі  терміни вживаються в наступному значенні:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю, та/або  юридичній особі, укласти з ним  цей Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі, включаючи всі його додатки.

Акцепт – повне прийняття Користувачем умов цього Договору;

Адміністратор сайту – адміністрація сайту Світ документів – онлайн”;

Виконавець –  адміністрація  сайту Світ документів – онлайн”;

Користувач/Замовник – замовник (замовники) послуг, які надаються на сайтібудь яка фізична особа та/або фізична особапідприємець, та/або юридична особа, що зареєстровані відповідно до чинного законодавства України;

Політика конфіденційності  – Додаток до цього Договору, який є його невід’ємною частиною, в якому встановлюються правила дотримання виконавцем конфіденційності при наданні послуг на сайті.

Сайт – веб-сайт, інтернет-портал https://zrazki-documentiv.com.ua, адміністрований Виконавцем через адміністратора, який представляє собою інформаційну платформу для розміщення публікацій та зрахків документів для подальшого продажу в он-лайні через платіжну систему платіжної організації зразків юридичних документів (надалі за текстом – Сайт);

Платіжна система – платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Платіжна організація – Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», яке визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи, та несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (ЄДРПОУ 39626179) є фінансовою установою, зареєстрованою у встановленому законодавством України порядку, що надає свої послуги на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків № 35 від 31.12.2015р. Веб-сайт ТОВ Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»  https://wayforpay.com.

Платіжна операція (платіжна транзакція) – операція, що ініціюється платником – утримувачем спеціального платіжного засобу, здійснювана відповідно до спеціальної процедури, з використанням технічних засобів системи ВЕЙ ФОР ПЕЙ (WayForPay), організована оператором своїми технічними засобами та/або із залученням технічних та інших можливостей третіх осіб спрямована на переказ грошових коштів замовника послуг веб-сайту https://zrazki-documentiv.com.ua, в оплату юридичних документів, що реалізуються Виконавцем.

Платіжна транзакція – сукупність операцій між Замовником (покупцем послуг), Виконавцем (продавцем послуг) і товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» з придбання юридичних документів або послуг сервісу на Сайті з використанням картки як платіжний засіб.

Послуга – правова послуга з продажу юридичних документів, розміщених на веб-сайті https://zrazki-documentiv.com.ua, через платіжну систему WayForPay, шляхом виконання платіжної операції для задоволення особистих потреб замовника;

Сервіс  – будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою веб-сайту https://zrazki-documentiv.com.ua враховуючи функціональні можливості Сайту.

Юридичні документи – зразки цивільно-господарських договорів (угод), трудових договорів (контрактів), договорів застосовуваних у практиці, пов’язаної з інтелектуальною власністю, зразки установчих документів, внутрішніх наказів юридичних осіб, посадових інструкцій, зразки процесуальних документів, які подаються до суду за вимогами чинного процесуального законодавства України, зразки документів в досудовому кримінальному провадженні, зразки документів з виконавчого провадження.

2.Предмет та умови договору

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг в галузі права за плату на умовах цього Договору.

До послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором входить:

2.1.1 Розміщення на Сайті новин та публікацій в галузі права, бізнесу, економіки, суспільства, технологій та в інших напрямках.

2.1.2. Розміщення на Сайті зразків юридичних документів з метою їх продажу замовникам послуг через платіжну систему платіжної організації з використанням платіжної операції (платіжних операцій).

2.2. Замовник визнає, що даний Договір та додатки до нього так само як і будь-яка платіжна транзакція, здійснена Замовником за допомогою сервісу Сайту, не створюють будь-якого партнерства, спільного підприємства або довірчих відносин між Замовником та Виконавцем.

2.3. Купуючи будь який документ, розміщений на Сайті, Замовник погоджується з умовами цього Договору та розуміє, що будь який документ, придбаний ним, не завжди може відповідати вимогам (критеріям) Замовника, а є тільки допоміжним документом для створення власного документу, для подальшого його використання, для власних потреб Замовника.

Якщо ж потрібного документу на Сайті немає, або Замовник вважає, що документ неналежної якості, Замовник може в чаті Сайту написати про свої зауваження та пропозиції, а Виконавець зі свого боку  підготує  або вдосконалить для Замовника необхідний документ без додаткової оплати.

2.4. За цим Договором Виконавець пропонує зразки юридичних документів, що розміщені на Сайті, які підготовленні Виконавцем та його партнерами – досвідченими практикуючими юристами та адвокатами.

При складанні документів використовувався та використовується виключно індивідуальний підхід до кожного документу.

Кожний документ пройшов правовий аналіз чинного законодавства України з договірного права, виконавчого провадження, законодавства з корпоративного права, правової позиції, наявної судової практики, системного аналізу судових рішень з практики розгляду судових справ українськими судами.

Деякі зразки процесуальних документів (позовні заяви, скарги, апеляційні скарги) опубліковані на Сайті з посиланням на судові рішення із власної судової практики авторів та із судової практики із Єдиного державного реєстру судових рішень.

2.5. Замовник надає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при наданні послуг та сервісу відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та Додатку №-1 до цього Договору про політику конфіденційності та захисту персональних даних.

3. Вартість послуг та порядок придбання документів

 3.1.  В основному всі юридичні документи, які розміщенні на Сайті є платними, в тому числі і сервіси, які пропонуються на Сайті.

3.2. Порядок придбання документів на Сайті.

3.2.1. Для того щоб купити будь-який документ Замовнику необхідно вибрати документ, який він бажає придбати та натиснути на нього.

3.2.2. Після цього на Сайті відкриється вікно з характеристикою документу.

Перед здійснення платежу через платіжну систему, Замовник може частково переглянути документ натиснувши кнопку «Частковий перегляд документа».

3.2.3. Порядок придбання документу:

 Якщо Замовник бажає придбати документ, йому необхідно зайти на документ та натиснути кнопку:

  «Придбати».

 Після цього натиснути кнопку:

 «Переглянути кошик» та перейти до оформлення натиснувши кнопку:

  «Перейти до оформлення».

 Далі необхідно заповнити форму, а саме: ім’я та прізвище, контактний телефон та адресу електронної пошти, після чого натиснути кнопку:

  «Підтвердити замовлення», заповнити форму платіжної системи та оплатити.

Далі перейти до завантаження документу, який завантажиться та відкриється у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel .

Застереження. У випадку, якщо після оплати документу з будь яких причин зразок документу не завантажиться та/або, Замовник може повідомити про це адміністратору в онлайн чаті Сайту. Після такого повідомлення адміністратор Сайту перевірить інформацію та відправить на електронно пошту Замовника придбаний зразок документу.

3.2.4. Порядок повернення грошових коштів:

Кошти за придбаний документ не повертаються. 

4. Строк дії Оферти

4.1. Оферта починає діяти з моменту реєстрації Користувача на Сайті, а якщо Користувачем є Заявник, то  з моменту реєстрації на Сайті та розміщення оголошення і діє до моменту відзиву Користувачем оферти та відзиву або зміни оферти Виконавцем.

5. Інформаційні та рекламні матеріали Сайту

 5.1.  На сайті Виконавець та адміністратор сайту публікують інформацію, а саме, як власні новини та публікації, так і інших авторів с гіперпосиланням на інші веб-сайти або ресурси, при цьому Виконавець не несе відповідальність  за доступність зовнішніх сайтів і ресурсів, а також не несе відповідальність щодо рекламних матеріалів, продуктів, тощо, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

Під інформацією розуміються статті, тексти, коментарі, малюнки, фотозображення, скрин-шоти, скани документів, відео, аудіо.

5.2. Виконавець та адміністратор сайту не несуть відповідальності за зміст новин та авторських матеріалів і можуть публікувати інформацію, не розділяючи точки зору авторів. Копіювання, публікація, передрук і подальше поширення матеріалів Сайту дозволяється тільки за умови посилання на https://zrazki-documentiv.com.ua.

5.3. На умовах партнерської програми CPC от Google AdSense на Сайті показується реклама третіх осіб, які є учасники програми AdSense.

Виконавець та адміністратор  Сайту не несуть відповідальність за зміст реклами на Сайті від Google AdSense.

6. Порядок внесення змін до Договору (оферти)

6.1. До даного Договору можуть бути внесенні зміни та доповнення (без будь-якого спеціального індивідуального сповіщення Користувачам) шляхом розміщення на Сайті у новій редакції, про що буде здійснений відповідний запис на Сайті.

6.2. Внесені зміни та доповнення до цього Договору та додатків до нього вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті.

7. Вирішення спорів

7.1 Усі спори та суперечки, що виникли або можуть виникнути між Сторонами, у тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною або припиненням цього Договору, включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків, або визнанням його недійсним, підлягають вирішенню у судовоу порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.Форс-мажор

7.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війна, епідемії, повстання, відключення електропостачання технічної площадки, прийняття органами влади законних рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов’язань за цим Договором (Форс-мажор), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором.

7.2. При настанні та припиненні обставин непереборної сили, Сторона, для якої склалась неможливість виконання її зобов’язань за Договором, повинна протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати настання таких обставин письмово (рекомендованим листом, кур’єром, за допомогою факсимільного зв’язку, та електронною поштою) повідомити про це іншу Сторону, зазначивши у повідомленні перелік обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором, та орієнтовний строк їх дії. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана застосувати усіх можливих заходів для зменшення негативних наслідків таких обставин. Невиконання вимог цього пункту Договору звільняють Сторону від можливості посилання на обставини непереборної сили у випадку часткового чи повного невиконання умов цього Договору.

Адміністратор Сайту: “Світ документів – онлайн”

 Дата складення договору: – 25 лютого 2020 р.