46

Корпоративний договір

Що таке корпоративний договір?

Корпоративний договір – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

На кого розрахований?

Корпоративний договір розрахований на учасників певного товариства. Сторонами корпоративного договору можуть бути як декілька учасників товариства, так і усі учасники. Також, кожному учаснику дозволено бути одночасно стороною декількох корпоративних договорів. Саме головне, щоб ці договори не суперечили один одному. Важливо зазначити, що відповідно до ч.6 ст.7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення.

Кому потрібен корпоративний договір?

Для партнерів, які мають рівні частки у бізнесі, тобто по 50% в кожного. У разі появи конфлікту між партнерами може постраждати їх бізнес, оскільки жоден з них не зможе самостійно вирішити певні питання, наприклад, зміна директора, який не виконує свої обов’язки або ж діє у власних інтересах, збільшення чи зменшення статутного капіталу. А за наявності корпоративного договору вірогідність появи конфлікту між партнерами, наслідком якого можуть бути проблеми з бізнесом, можна знизити до мінімуму, якщо з розумом прописати відповідне положення.

Для інвесторів, міноритарних та мажоритарних учасників.

Якщо ви є міноритарієм, то ви можете зазначити положення  у корпоративному договорі: 1) про можливість накладення вето на певні дії інших учасників, якщо вони є сторонами договору; 2) про можливість прийняття участі у важливих управлінських рішеннях; 3) про можливість продажу своєї частки разом з мажоритарним учасником. Тобто у разі продажу своєї частки мажоритарієм міноритарій буде мати право вимагати купівлі своєї частки на таких же умовах, а покупець буде зобов’язаний викупити усю запропоновану йому міноритарієм частку.

Якщо ви є мажоритарним учасником, то у корпоративному договорі можете прописати положення щодо якого будете мати можливість стримувати міноритарія від продажу своїх часток або ж навпаки – вимагати від нього продажу своєї частки разом із вашою.

Якщо ви є інвестором, то у вас є можливість закріпити певні гарантії у корпоративному договорі, наприклад, урегулювання умов продажу часток учасниками товариства або ж мінімальну ціну, за яку може відбутися продаж.

Чи є певний строк дії корпоративного договору?

Корпоративний договір може бути як строковим, тобто його положення можуть діяти до настання певної події, так і безстроковим.

Чи можна прописати положення про відповідальність за порушення корпоративного договору?

Підчас складання корпоративного договору, крім основних положень, можна прописати положення, яке передбачає санкції за порушення корпоративного договору. Такими санкціями може бути штраф, компенсація збитків, певні відшкодування, і т.і. Таке положення дозволить впливати на недобросовісну сторону та змусити виконувати свої обов’язки.  У той же час права та інтереси сторони, що виконує свої обов’язки добросовісно, будуть захищені. 

Для того, щоб застосувати санкції до сторони, що порушила умови корпоративного договору чи недобросовісно виконувала свої обов’язки, необхідно, ймовірно, йти до суду. У свою чергу  особа, чиї права та інтереси були порушені, буде мати більше шансів на виграш такої справи. Адже корпоративний договір у такому випадку буде вагомим аргументом та доказом правомірності вимог.

Які переваги корпоративного договору?

Детальність та гнучкість регулювання відносин учасників товариства. Тобто корпоративний договір врегульовує правила поведінки учасників та заповнює певні процесуальні прогалини статуту.  Важливо зазначити, що корпоративний договір не може замінити статут товариства. 

Конфіденційність корпоративного договору полягає в тому, що доступ мають  лише сторони такого договору. На відміну від статуту, який підлягає реєстрації та доступний для ознайомлення контрагенту. Не дивлячись на те, що корпоративний договір є конфіденційним, наявне певне виключення, яке дозволить третім особам ознайомлюватися з корпоративним договором. Наприклад, виключенням є ситуація, коли стороною корпоративного договору є держава, територіальна громада, державне чи комунальне підприємство за умови, якщо в статутному капіталі наявна частка у 25% або більше, що належить переліченим суб’єктам.

Доступність корпоративного договору полягає в тому, що такий договір не потребує великих грошових витрат для його складання.

Захищеність полягає в тому, що внести будь-які зміни або доповнення до корпоративного договору можливе виключно за згодою кожної із сторін такого договору.

Чи може бути укладений корпоративний договір на користь третьої особи?

Так, може, коли вводиться третя особа-інвестор чи новий потенційний кінцевий бенефіціарний власник. Відповідно до ст.636 ЦКУ договором на користь третьої особи є договір, в якому боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі.  Корпоративний договір складається на користь третьої особи – інвестора у разі здійснення ним інвестицій в товариство (наприклад, у вигляді позики).  Такий інвестор  в забезпечення виконання  товариством інвестиційних та інших договорів може отримати право вимоги за корпоративним договором і безвідкличну довіреність діяти певним  чином для захисту  своїх інтересів. Також корпоративний договір може укладатися для нового потенційного майбутнього бенефіціара, якщо на певному етапі такий бенефіціар не може бути власником товариства і стане ним лише за настання певних умов.

Підсумовуючи усе раніш написане можна сказати, що корпоративний договір є досить серйозним, вигідним та конче необхідним інструментом для врегулювання інтересів та відносин у середині товариства між його учасниками.

Валерій Шелудько

Адвокатська фірма «Васько»

Корпоративний договір на користь третьої особи – інвестора

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з двома учасниками) 

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з трьома учасниками)

Збірник зразків установчих (статутних) документів (корпоративних договорів)