ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки установчих (статутних) документів (корпоративних договорів)

Зразки статутів юридичних осіб:

Статут фермерського господарства

Статут приватного підприємства з двома засновниками (власниками)

Статут приватного підприємства з одним засновником (власником)

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником (учасником)

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником (учасником) для аудиторської компанії 

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з двома та більш засновниками (учасниками)

Статут адвокатського об’єднання (зі статусом неприбуткової організації)

Статут адвокатського об’єднання (зі статусом прибуткової організації)

Статут громадської організації (дітячого футболного клубу)

Статут благодійної організації у формі благодійного фонду

Зразки потоколів про створення юридичних осіб:

Протокол установчих зборів про створення приватного підприємства (два засновника фізичні особи)

Рішення засновника про створення приватного підприємства (один засновник)

Протокол (рішення) учасника про створення товариства з обмеженою відповідальністю (з одним засновником)

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (два засновника)

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (три засновника)

Протокол загальних зборів учасників про створення товариства з обмеженою відповідальністю (чотири засновника)

Протокол установчих зборів про створення фермерського господарства

Протоколи організаційно-розпорядчі:

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про затвердження статуту в новій редакції

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про зміну адреси та затвердження нового статуту

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про затвердження статуту в новій редакції з додатком до протоколу – Статут ТОВ 

Протокол загальних зборів учасників ТОВ про зміну адреси та затвердження нового статуту з додатком до протоколу – Статут ТОВ

Зразки договорів з корпоративного права:

Договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ

Договір опціону про продаж корпоративних прав (договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю))

Договір опціону про продаж корпоративних прав ТОВ та акцій ПрАТ

Договір про приєднання товариства з обмеженою відповідальністю до товариства з обмеженою відповідальністю

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з трьома учасниками) 

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з двома учасниками)

ФОРМИ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ:

Заява щодо державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – органу влади

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування

Заява щодо державної реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи

Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Заява щодо державної реєстрації громадського формування без статусу юридичної особи

Заява щодо державної реєстрації символіки громадського формування

Заява щодо державної реєстрації всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Форми заяв представленні за матеріалами порталу Міністерства юстиції за присиланням – перейти