33

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону:

«Договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі – корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється у письмовій формі».

Закон прямо вказує на те, що договір, який не відповідає таким вимогам, є нікчемним. Якщо простими словами, то Законом учасникам товариства з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) надано право укладати договори про врегулювання відносин, що виникають між ними з приводу створення та діяльності товариства без прив’язки до статуту.

На перший погляд може здатися, що корпоративний договір буде дублювати положення статуту Товариства, проте, це не так. Статут Товариства є публічним документом, з яким може ознайомитися практично будь-хто. Укладення корпоративного договору дасть можливість засновникам/учасникам врегулювати між собою відносини в такий спосіб, щоб це не було доступне широкому колу осіб. Цілком справедливе право сторін включити до договору відомості, що не підлягають публічному розкриттю. Однозначно, що конфіденційність такого договору (якщо інше не встановлено договором або законом) є його безсумнівним плюсом. Виняток становить випадок, коли стороною договору є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство або юридична особа з державною часткою або часткою територіальної громади в статутному капіталі 25 і більше відсотків. В такому разі, корпоративний договір підлягає опублікуванню в порядку, передбаченому Законом (ч. 5 ст. 7 Закону).

Окрім того, новим Законом значно скорочений перелік обов’язкових відомостей, які має містити установчий документ. Разом з тим, корпоративний договір не може суперечити статуту, адже такий договір і статут мають різні предмети регулювання. Статутом встановлюється зміст прав і повноважень учасників. Натомість, корпоративним договором встановлюється зобов’язання сторін (засновників/учасників) певним чином реалізовувати ці права та повноваження.

Alt-договор киев

Зміст корпоративного договору

1.обов’язок сторін голосувати на загальних зборах в спосіб, визначений договором;
2. обов’язок сторін вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням Товариства, його припиненням або виділенням з нього нової юридичної особи;
3. обов’язок сторін погоджувати придбання або відчуження частки за заздалегідь визначеною ціною та/або в разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження часток до настання визначених у договорі обставин;
4. порядок визначення умов, на яких учасник — сторона договору має право або зобов’язаний буде придбати або продати частки Товариства, і визначати випадки (які можуть залежати або не залежати від дій сторін), коли таке право чи обов’язок виникає.

Важливо! Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління Товариства, є нікчемним.

Як вже говорилось вище, корпоративний договір має відповідати статуту. Наприклад, якщо статутом встановлена певна кількість голосів учасників, необхідна для прийняття зборами певного рішення, то корпоративним договором не може бути встановлена інша кількість голосів. Натомість корпоративним договором може бути встановлений обов’язок учасників голосувати з такого питання певним чином. Якщо учасник порушує свій обов’язок та голосує всупереч корпоративному договору, то його голоси будуть враховані, але для такого учасника настануть негативні наслідки, в разі передбачення таких корпоративним договором (відшкодування збитків, сплата неустойки). Відтак, щоб у ньому були передбачені такі негативні наслідки у разі порушення договору, радимо включити санкції, щоб інтерес постраждалої сторони договору був повністю захищеним. Корпоративними договорами можуть бути врегульовані й інші питання, пов’язані управлінням Товариства і голосуванням з певних питань.

Alt-юрист киев

Такий договір укладається в письмовій формі на визначений строк або без визначення строку. Роботу над текстом договору рекомендуємо доручити юристам, які зможуть юридично грамотно викласти побажання учасників і запропонувати найкращі варіанти вирішення питань і ситуацій, що цікавлять засновників.

Окрім того, корпоративний договір не слід плутати з іншим нововведенням Закону — договором про створення товариства. Такий договір тепер можна укладати, якщо Товариство створюється кількома особами та виникає необхідність у визначенні взаємовідносин між засновниками з приводу створення відповідного нового суб’єкта господарювання. Договір про створення може встановлювати порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови. На практиці, найчастіше, потреба в такому договорі виникає коли прогнозується внесення в той чи інший проект, в тому числі створення Товариства, великої суми коштів. В таких випадках потенційні засновники особливо зацікавлені в письмовому закріпленні своїх домовленостей. Особливо це важливо для стартапів та інших проектів, які передбачають в подальшому реєстрацію юридичної особи або ще не визначились чи є в цьому необхідність.

Зверніть увагу, що договір про створення товариства має обмежений термін дії, а саме до дня державної реєстрації Товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Наголошуємо також на тому, що договір не замінить рішення про створення товариства, а лише дозволяє письмово зафіксувати порядок дій під час створення Товариства, визначити роль кожного із засновників в цьому процесі.

Цінність такого договору в тому, що він дає можливість врегулювати відносини з допомогою документа, який тепер чітко передбачений профільним законодавством і має правове регулювання. Зокрема, договір про створення Товариства може замінити такі договори як інвестиційний, про спільну діяльність, попередній тощо.

Alt-договор киев

Висновки:

Отже, корпоративним договором можна назвати внутрішній документ Товариства, який регулює відносини між засновниками/учасниками, які не можна або немає потреби врегульовувати статутом. Такий договір є обов’язковим тільки для його сторін. Для інших учасників і третіх осіб він не має юридичної сили. Тому порушення положень корпоративного договору не може бути підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства.

І корпоративний договір, і договір про створення Товариства є інструментами для вирішення багатьох корпоративних конфліктів, а також надають можливість уникнути укладення так званих «сурогатних» договорів, для яких немає правового регулювання законодавством, а у випадках судового процесу іноді складно довести їх юридичну силу.

Джерело Olans Group

 

Корпоративний договір на користь третьої особи – інвестора

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з двома учасниками) 

Корпоративний договір між учасниками ТОВ (з трьома учасниками)

Збірник зразків установчих (статутних) документів (корпоративних договорів)

 

1 Comment

Comments are closed.