ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Договір на використання програмного комплексу (забезпечення) SaaS

250.00 грн.

Інформація про документ:

Кількість сторінок: 6
Перелік документів:2
Формат: MS Word (.doc)
Частковий перегляд документа
На сторінці представлена актуальна в 2024 році форма зразку документу, яка відповідає чинному законодавству України.
Після здійснення оплати, документ автоматично буде надісланий на вашу електронну пошту. Якщо в папку «Вхідні» не потрапив приданий вами документ, перевірте папку «Спам». Також придбаний вами документ ви зможете завантажити зі свого особистого аккаунту (корзини) на порталі.
Якщо вам необхідний інший зразок документу, то його можна замовити в онлайн-чаті на нашому порталі або зателефонувати за номером +38(068)489-96-46

Опис

Договір на використання програмного комплексу (забезпечення) SaaS

Предметом цього договору є надання провайдером клієнту на умовах та в обсязі визначених договором виключних прав, які належать провайдеру на використання програмного комплексу розміщеного на Інтернет-сайті. 

Даний зразок договору складається з наступних розділів та додатків:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  4. СТРОК ДІЇ І ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  6. ФОРС МАЖОР
  7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

та:

Акт  про надання послуг

 

Примітка:

Якщо даний договір застосувати, як публічний договір, то текст предмету договору є такими:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі директора, що діє на підставі Статуту (надалі – Клієнт), та   фізична особа підприємець _______________ (прізвище, ім’я, по батькові) (надалі – SaaS-провайдер), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань від __________ 20_______ року (разом – Сторони), уклали цей Договір (надалі у тексті договір), положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://_______ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

SaaS-провайдер – фізична особа підприємець _______________ (прізвище, ім’я, по батькові), ідентифікаційний код ______________ з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах: