ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Зразки договорів у сфері інтелектуальної власності

Зразки договорів у сфері інтелектуальної власності

В даному розділі нашого порталу ми пропонуємо зразки договорів в сфері у сфері інтелектуальної власності включаючи ліцензійні договори.

Всі зразки договорів відповідають сучасним вимогам суспільства і бізнесу у сфері інтелектуальної власності і не суперечать чинному законодавству України.

Платні зразки договорів:
Договір купівлі – продажу WEB-сайту (про відступлення виключних майнових прав на WEB-сайт)
Ліцензійний договір на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської діяльності 
Ліцензійний договір про надання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності (знака для товарів і послуг)
Ліцензійний договір про створення статті – літературного письмового твору 
Договір між співавторами про вклад у створення об’єктів авторських прав на WEB сайти та співробітництво
Договір про передачу (відчуження) виключних майнових прав на комерційну таємницю (ноу-хау)

Договір про передачу (відчуження) права заявника (права на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг) та виключних майнових прав на твір – об’єкт авторського права (ескіз знака для товарів і послуг)

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель

Договір про передачу виключних майнових прав на об’єкт авторського права
Договір про передачу прав на промисловий зразок
Договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг
Договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності
Договір про створення літературного твору

Договір про розподіл майнових прав між майбутніми власниками патенту 

Безоплатні зразки договорів:

Ліцензійний договір

Договір про передання (відчуження) майнових прав
Договір про створення за замовленням і використання твору
Договір про розподіл майнових прав на службовий твір
Видавничий договір
Договір між співавторами твору
Договір про колективне управління майновими правами автора
Договір між організацією колективного управління та особою, яка використовує твори
Договір про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них